Komplekse bygg

Fasade sør

 

Fasade vest

"Orphée et Eurydice" - konkurranseprosjekt for Den Norske Opera, Oslo

"Saganatt", konkurranseprosjekt for Gulating Lagmannsrett, Bergen

 

fasade vest
Morphose

Vinnerprosjektet "Morphose", omsorgsbygg, Helgeseter, Bergen.
Byggestart høst 2005"


Terminal de L'Anzolo,
prosjekt for Venezia, Italia

 

forsiden
fritids/eneboliger
større boligprosjekter
komplekse bygg
ombyggingsprosjekter
flerbrukshus
andre prosjekter